Helmy Pluis


Drs. Helmy Pluis, psycholoog NIP en lid NSWO , is een specialist op het gebied van slaapproblemen. Voor haar afstuderen als psycholoog, aan de universiteit van Leiden, onderzocht ze de invloed van dag- en nachtritmiek op slaapproblemen. Slaapproblemen zijn voor haar primair in de behandeling. Ze behandelt het slaapprobleem niet als onderdeel van een uitgebreidere verzameling van problemen maar kijkt ernaar als een apart probleem.
home Slaapproblemen Behandelplan Vergoeding Contact Disclaimer

Behandelplan

Deze kortdurende behandeling leert hoe je je slaap kunt verbeteren. De behandeling bestaat uit:
• Het in kaart brengen van slaapprobleem en stress;
• Informatie, voorlichting over slaap en slaap hygiëne;
• Slaaplogboek;
• Ontspanningsoefeningen;
• Aanleren van de juiste slaapgewoontes met behulp van de Rationeel Emotieve Therapie;
• Zonodig afbouwen van slaapmedicatie;
• Oefeningen en huiswerk.
De gesprekken zijn op locatie of via een beveiligd video consult.

Voor sommige mensen zijn 2 sessies al voldoende, anderen hebben 5 a 7 sessies van een uur nodig. Hoe vaak je wilt komen en hoe frequent hangt af van je eigen voorkeur en van de ernst van het slaappprobleem. We volgen de beroepscode van het NIP .

Privacy

Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en de praktijk houdt zich bij het verwerken hiervan aan de beroepscode van het NIP, Nederlands Instituut voor Psychologen. Daarnaast worden deze gegevens beschermd in overeenstemming met de richtlijnen van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De site, slaappsycholoog.nl wordt gehost door HCWI-groep. Via deze dienst worden je mailgegevens en je mailadres veilig opgeslagen.

Voor het verwerken van de verslagen van de sessies maken wij geen gebruik van het internet. Er wordt dus niets in de cloud opgeslagen. Aantekeningen en verslagen van de sessies worden opgeschreven en op papier bewaard in een gesloten archief. Noodzakelijke electronisch verwerkbare gegevens worden uitsluitend op locale media bewaard.

Je persoonsgegevens bewaren wij minimaal 15 jaar, nadat de behandeling is gestopt.

Je hebt het recht om ons, via de mail of schriftelijk, te vragen bepaalde persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen hieraan dan binnen de wettelijk voorgeschreven termijn voldoen.

Medicatie

Als je kiest voor afbouw van medicatie dan gebeurt dit ALTIJD in overleg met de behandelend arts, huisarts of doorverwijzer. Ook hierbij kunnen wij je helpen en begeleiden.

Slaapcursus, ook voor groepen

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om te kiezen voor een korte, intensieve en gestructureerde slaapcursus van 3 bijeenkomsten tegen gereduceerde prijs. Inlichtingen over kosten en programma kun je opvragen door een mailtje te sturen naar info@slaappsycholoog.nl. Deze cursus geven wij voor kleine groepen, of individueel.